Biblioteka Publiczna w Młynarach

info

W bibliotece można bezpłatnie korzystać z 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.